باربری تهران باربری تهران

باربری تهران مشهد

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
مفاصا حساب مالیاتی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: مفاصا حساب مالیاتی سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 11/48854 مورخ 98/09/04 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران مبنی بر ارائه مفاصا مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکتهای حمل و نقل بصورت دستی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1047 تاریخ نامه: 98/09/18 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique6" rel="directory">سخن اعضاء </a>
درخواست رفع برخی از مشکلات جاری حمل و نقل مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست رفع برخی از مشکلات جاری حمل و نقل سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/47245مورخ 98/08/27 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر جوابیه شماره 119100/74/1 مورخ 98/08/23 مدیر کل محترم دفتر حمل ونقل کالای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای جهت آگاهی ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ 98/1038 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ساماندهی امور حمل و نقل و توزیع عادلانه بار مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ساماندهی امور حمل و نقل و توزیع عادلانه بار سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/47453 مورخ 98/08/28 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 121217/74مورخ 98/08/27 معاونت محترم حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص ساماندهی امور حمل و نقل و توزیع عادلانه بار جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1026 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعلام مشخصات صاحبان کالا در صورت عدم همکاری در ارائه کد پستی ثبت شده امدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعلام مشخصات صاحبان کالا در صورت عدم همکاری در ارائه کد پستی ثبت شده سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/49221 مورخ 98/09/05 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران منضم به تصویر نامه شماره 124495/74/1 مورخ 98/09/03 مدیر کل محترم دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر اعلام مشخصات آن دسته از صاحبان کالایی که نسبت به ارائه کد پستی ثبت شده خود در سامانه جامع انبارها جهت صدور بارنامه خودداری می نمایند جهت آکاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام کامیون خاور و اتاق‌دار به استان بوشهر مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعزام کامیون سلام علیکم ؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/49943 مورخ 98/09/10 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران منضم به تصویر نامه شماره 126807/74/1مورخ 98/09/05 مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اعزام کامیون های خاور و اتاقدار به استان بوشهر جهت آکاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1021 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
جلوگیری از افزایش نرخ کرایه امدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: جلوگیری از افزایش نرخ کرایه سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/49202 مورخ 98/09/05 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران منضم به تصویر نامه شماره 98/36471 مورخ 98/08/28 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و ضمائم مربوطه در خصوص نظارت دقیق و کامل به منظور جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ کرایه حمل، جهت آگاهی و رعایت مفاد نامه‌های فو ق الاشاره ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1019 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
الزام دریافت بارنامه برای حمل و نقل کالا مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: الزام دریافت بارنامه برای حمل و نقل کالا احتراما، عطف به نامه شماره 11/46418 مورخ 98/08/23 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 114200/71مورخ 98/08/14 معاون محترم وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص الزام دریافت بارنامه برای حمل ونقل کالا جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/978 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
عزام کامیون به چابهار برای حمل کالاهای اساسی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:اعزام کامیون سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/45120 مورخ 98/08/18 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 114101/74/1 مورخ 98/08/14 دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص اعزام کامیون به بندر شهید بهشتی چابهار به منظور حمل کالاهای اساسی (جو، ذرت، برنج و شکر خام) جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌98/941 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در مراکز صنفی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در مراکز صنفی سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 33/86395ج مورخ 98/08/18 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 22167/م/ح مورخ 98/07/30 سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت استان تهران منضم به تصویر نامه شماره 6/2144/م/611 مورخ 98/07/18 معاون محترم امنیتی ، انتظامی و دبیر شواری تأمین شهرستان تهران و ضمائم مربوطه در خصوص عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در مراکز صنفی و جایگرینی نیروی کار ایرانی جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
قانون صدور چک مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:قانون صدور چک سلام علیکم؛ احتراما ، عطف به نامه شماره 81891/21ج مورخ98/08/01اتاق محترم اصناف تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 7/09/9017مورخ 98/07/23اتاق محترم اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 98/209899 مورخ 98/06/25 بانک مرکزی در خصوص قانون صدور چک ابلاغی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 635/ح/الف تاریخ نامه: ۴/ ۸/ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران مشهد   وانت بار مشهد   باربری تهران به مشهد   باربری مشهد تهران   باربری مشهد به تهران   تلفن باربری مشهد   لیست باربری های مشهد   پایانه باربری مشهد   هزینه باربری تهران مشهد   نرخ باربری تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار تهران مشهد   اتوبار   باربری   تهران مشهد   مشهد تهران   تلفن باربری تهران مشهد   پایانه باربری تهران مشهد   آدرس باربری تهران مشهد   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران مشهد   کامیونت کمپرسی تهران مشهد   کامیونت روباز تهران مشهد   کامیونت مسقف تهران مشهد   کامیون تهران مشهد   تریلی تهران مشهد   ترانزیت تهران مشهد   خاور تهران مشهد   تلفن باربری مشهد   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری مشهد   تلفن باربری تهران مشهد   باربری از تهران به مشهد   قیمت باربری تهران مشهد   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های مشهد   باربری مشهد   وانت بار تهران مشهد  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران مشهد © 2018
باربری باربری تهران مشهد 02188203216 ارسال ایمیل به باربری